ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

GINGER MONKEYS

 

Ginger Monkeys
[email protected]
KvK-nummer: 70807418
Btw-identificatienummer: NL858467525B01

 

 1. INLEIDING

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Ginger Monkeys, die van toepassing zijn op alle orders geplaatst via de webshop op de www.gingermonkeys.nl (hierna: “Webshop”). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig.

1.2 Door het plaatsen van een order, wordt akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Als een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig blijken of ongeldig worden verklaard, blijven de rest van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige of ongeldige bepaling(en) zullen door Ginger Monkeys worden vervangen, rekening houdend met het doel en de intentie van de oorspronkelijke bepaling(en), voor zover als mogelijk.

 

 1. AANBOD

2.1 Het aanbod op www.gingermonkeys.nl is vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Aanbieding zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige orders.

2.3 Eventuele fouten of onjuistheden in de informatie op de www.gingermonkeys.nl kunnen Ginger Monkeys niet binden.

 

 1. ORDERS

3.1 Zodra een order is geplaatst, stuurt Ginger Monkeys een e-mail om de details van de order en de totale kosten verbonden met de order te bevestigen.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de totale kosten verbonden met de order zijn voldaan.

3.3 Ginger Monkeys is gerechtigd een order te weigeren of speciale voorwaarden te verbinden aan een order.

 

 1. PRIJS EN BETALING

4.1 Alle prijzen vermeld op www.gingermonkeys.nl zijn in euro en inclusief BTW (21%).

4.2 Verzendkosten en eventuele invoerrechten zijn niet voor rekening van Ginger Monkeys en niet opgenomen in de prijzen die zijn vermeld op www.gingermonkeys.nl.

4.3 Verzendkosten worden duidelijk vermeld voordat het plaatsen van de order kan worden bevestigd.

 

 1. BEZORGING

5.1 Verzending van een order vindt plaats zodra Ginger Monkeys de betaling van de order heeft ontvangen, naar het opgegeven adres.

5.2 Ginger Monkeys streeft ernaar orders binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

5.3 Indien Ginger Monkeys de order niet binnen 30 dagen na plaatsing van de order kan verzenden, kan de order kosteloos worden geannuleerd.

5.4 Ginger Monkeys zal een e-mail versturen met informatie over de status van de verzending van de order.

5.5 Eventuele importrechten, douane formaliteiten en belastingen die verband houden met de order zijn niet voor rekening van Ginger Monkeys.

5.6 Het eigendom van de items die onderdeel zijn van de order en het daarmee verband houdende risico is niet meer voor Ginger Monkeys vanaf het moment dat de order is ontvangen.

 

 1. RETOUREN

6.1 Orders kunnen worden geannuleerd zonder reden binnen 14 dagen vanaf de datum van bezorging.

6.2 Dit recht om te annuleren is opgenomen in de order.

6.3 Alle items dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking en met de originele labels.

6.4 Geretourneerde items die gewassen, gedragen, bevlekt, beschadigd of gewijzigd zijn op enige manier zullen niet worden geaccepteerd door Ginger Monkeys. Deze items zullen worden geretourneerd naar de afzender. De kosten voor deze items zullen worden teruggestort, met aftrek van de kosten voor het retourneren van de items.

6.5 Retouren dienen, voorzien van de naam en het adres van te afzender, te worden gestuurd naar het volgende adres:

Ginger Monkeys

Gordelpad 279

3039 GZ Rotterdam

6.6 Ginger Monkeys streeft ernaar retouren binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken. De kosten van de geretourneerde items zullen worden terugbetaald op dezelfde creditcard of rekening als waarmee de order is betaald. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

6.7 Ginger Monkeys adviseert retouren terug te sturen op een traceerbare wijze. Kwijtgeraakte pakketten worden niet terugbetaald.

6.8 Indien Ginger Monkeys per ongeluk het verkeerde item heeft verzonden of een item blijkt beschadigd te zijn bij ontvangst, dient Ginger Monkeys zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het item op de hoogte te worden gesteld door het sturen van een e-mail naar [email protected]. In dat geval zal Ginger Monkeys de verzendkosten voor het retourneren terugbetalen en het correcte item zo snel mogelijk verzenden. Indien het item niet beschikbaar is, zal Ginger Monkeys ook de kosten van het item terugbetalen.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

7.1 Volledige orders of items die onderdeel uitmaken van een order kunnen zonder opgave van redenen worden herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de order.

7.2 In geval van een herroeping, dient Ginger Monkeys per e-mail te worden geïnformeerd over de herroeping en de betreffende items dienen te worden geretourneerd binnen 14 dagen na bezorging van de order.

7.3 Verzendkosten van de geretourneerde items zijn niet voor rekening van Ginger Monkeys.

 

 1. KLANTENSERVICE

8.1 Voor vragen en klachten met betrekking tot de webshop, een order of een van de items of procedures, is onze klantenservice bereikbaar via het e-mailadres: [email protected].

8.2 Ginger Monkeys probeert binnen drie dagen te reageren op e-mails.

 

 1. WEBSITE

9.1 De inhoud op www.gingermonkeys.nl is samengesteld met de grootste zorg. Desalniettemin kan Ginger Monkeys niet garanderen dat de informatie op www.gingermonkeys.nl juist is.

9.2 Ginger Monkeys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie op www.gingermonkeys.nl zoals fouten of vergissingen.

9.3 Ginger Monkeys is niet aansprakelijk voor schade in geval van de tijdelijke onbereikbaarheid van www.gingermonkeys.nl. 

9.4 Ginger Monkeys is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een defect van www.gingermonkeys.nl.

 

 1. PRIVACY

10.1 Ginger Monkeys zal persoonlijke gegevens behandelen met de grootste zorg.

10.2 Ginger Monkeys zal geen persoonlijke gegevens delen  met derden, tenzij die gegevens nodig zijn voor het bezorgen van de order.

10.3 Om een order te plaatsen heeft Ginger Monkeys een naam, factuuradres, bezorgadres en betalingsgegevens nodig. De betalingsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het betalingsproces.

10.4 Statistieken van websitebezoeken worden bewaard voor interne doeleinden. Informatie over het aantal bezoekers en de frequentie van websitebezoeken zullen gebruikt worden voor intern onderzoek en het verbeteren van

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Alle items op www.gingermonkeys.nl zijn geproduceerd met de grootste zorg.

11.2 De kleuren van de items zoals getoond op www.gingermonkeys.nl kunnen verschillen van de daadwerkelijke kleuren van de items. Ginger Monkeys is niet aansprakelijk voor zulke kleurverschillen.

11.3 Ginger Monkeys is niet aansprakelijk voor enig ongeval met betrokkenheid van of veroorzaakt door of schade veroorzaakt aan items besteld op www.gingermonkeys.nl als gevolg van bijvoorbeeld onjuist gebruik zoals gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies.

11.4 Ginger Monkeys kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot het verlies van informatie, winst, omzet of reserves.

11.5 In geval Ginger Monkeys aansprakelijk is voor enige schade is de aansprakelijkheid van Ginger Monkeys beperkt tot het bedrag dat Ginger Monkeys ontvangt van de verzekering. In het geval de schade niet is gedekt door de verzekering of Ginger Monkeys geen verzekering heeft voor zulke schade, is de aansprakelijkheid van Ginger Monkeys gelimiteerd tot de totale kosten van de order.

11.6 De limitering van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ginger Monkeys.

 

 1. FORCE MAJEUR

12.1 In geval van force majeur is Ginger Monkeys gerechtigd, naar eigen keuze, de order te annuleren zonder juridische tussenkomst, door daarvan schriftelijk melding te maken. Ginger Monkeys kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij dat gegeven de omstandigheden onacceptabel zou zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

 1. COPYRIGHT

13.1 Op alle informatie op www.gingermonkeys.nl berust copyright. Het is niet toegestaan om enige informatie, foto of inhoud van www.gingermonkeys.nl gedeeltelijk of geheel te kopiëren, gebruiken of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ginger Monkeys.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 Alle rechten, plichten, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.